ACTIVITATS

Grup de Treball d'Hematologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Hematologia Pediàtrica
Dimecres, 4 d'octubre de 2023 | 18:00 | online
Dimecres, 4 d'octubre de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Virtual -