ico-header pages

GRUPS DE TREBALL

Grup de Treball d'Hematologia

Coordinador: Pablo Velasco - velasco4@hotmail.com
Coordinador adjunt: Anna Ruiz - aruizl@sjdhospitalbarcelona.org
No hi ha activitats a mostrar