Formació

FORMACIÓ

DETALL DE L'ACTIVITAT

Octubre
27
2021
Curs Genèric d'Instructors en Suport Vital Pediàtric
Curs
Societat Catalana de Pediatria (Comitè de RCP)
Dies 27 i 28 d'octubre de 2021 | 08:00h | Sala 2 | L'Acadèmia - Can Caralleu
27-10-2021 | 08:00 - 20:00 | Sala 1
09:30 - 10:30GRUP A - Pràctiques del material d’ensenyament dels cursos de RCP
-: Dr. Abel Martínez Mejías. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Lluís Mayol. Instructor Trainer Candidate (ITC)
11:30 - 12:45GRUP A - Pràctica d'ensenyament i avaluació d'habilitats (I):
-: Dr. Abel Martínez Mejías. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Lluís Mayol. Instructor Trainer Candidate (ITC)
Seqüència OVACE en el lactant
Compressions toràciques de qualitat en lactant
Cànula orofaríngea
Immobilització cervical bimanual
Accés IO
Desfibil·lació manual
14:30 - 16:45GRUP A - Pràctica de direcció d’escenaris d’integració docents (I):
-: Dr. Abel Martínez Mejías. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Lluís Mayol. Instructor Trainer Candidate (ITC)
17:00 - 18:00GRUP A - Pràctica d’ensenyament i avaluació d’habilitats (II):
-: Dr. Abel Martínez Mejías. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Lluís Mayol. Instructor Trainer Candidate (ITC)
18:30 - 19:30GRUP A - Pràctiques de DISCUSSIÓ TANCADA (I)
-: Dr. Abel Martínez Mejías. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Lluís Mayol. Instructor Trainer Candidate (ITC)
27-10-2021 | 08:00 - 20:00 | Sala 2
08:00 - 08:30Benvinguda, registre acreditacions. Faculty meeting
08:30 - 09:00Introducció al curs. Educator, CD i CDC
-: Dr. Jesús Payeras. Medical Educator
-: Dr. Pere Subirana García. Director (CD)
-: Dr. Pedro Domínguez. Director Candidate (CDC)
09:00 - 09:30Ensenyament i aprenentatge de l'adult. Comunicació didàctica. Estructura universal de l’ensenyament. Importància de l’avaluació
-: Dr. Jesús Payeras. Medical Educator
10:30 - 11:00Cafè - Terrassa
11:00 - 11:30Ensenyament i avaluació d’habilitats: Demo, discussió i síntesi
-: Instructors
-: Dr. Jesús Payeras. Medical Educator
12:45 - 13:00El mètode del “Learning conversation” pel debriefing a les simulacions
-: Dr. Jesús Payeras. Medical Educator
13:00 - 13:30Direcció d’escenaris d’integració docents: Demostració, discussió de grup i síntesi
-: Instructors
-: Dr. Jesús Payeras. Medical Educator
13:30 - 14:30Dinar - Terrassa
16:45 - 17:00Descans - Terrassa
18:00 - 18:30Ensenyança en petits grups (DISCUSSIÓ TANCADA). Demo, discussió de grup i síntesi
-: Instructors
-: Dr. Jesús Payeras. Medical Educator
19:30 - 20:00Faculty meeting
27-10-2021 | 08:00 - 20:00 | Sala 3
09:30 - 10:30GRUP B - Pràctiques del material d’ensenyament dels cursos de RCP
-: Dra. Mónica Balaguer Gargallo. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Antonio De Francisco. Instructor Trainer Candidate (ITC)
11:30 - 12:45GRUP B - Pràctica d'ensenyament i avaluació d'habilitats (I):
-: Dra. Mónica Balaguer Gargallo. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Antonio De Francisco. Instructor Trainer Candidate (ITC)
Seqüència OVACE en el lactant
Compressions toràciques de qualitat en lactant
Cànula orofaríngea
Immobilització cervical bimanual
Accés IO
Desfibil·lació manual
14:30 - 16:45GRUP B - Pràctica de direcció d’escenaris d’integració docents (I):
-: Dra. Mónica Balaguer Gargallo. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Antonio De Francisco. Instructor Trainer Candidate (ITC)
17:00 - 18:00GRUP B - Pràctica d’ensenyament i avaluació d’habilitats (II):
-: Dra. Mónica Balaguer Gargallo. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Antonio De Francisco. Instructor Trainer Candidate (ITC)
18:30 - 19:30GRUP B - Pràctiques de DISCUSSIÓ TANCADA (I)
-: Dra. Mónica Balaguer Gargallo. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Antonio De Francisco. Instructor Trainer Candidate (ITC)
28-10-2021 | 08:00 - 20:00 | Sala 1
09:00 - 10:00GRUP A - Pràctiques de DISCUSSIÓ TANCADA (II)
-: Dr. Abel Martínez Mejías. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Lluís Mayol. Instructor Trainer Candidate (ITC)
10:30 - 12:30GRUP A - Pràctica de direcció d’escenaris d’integració docents (II)
-: Dr. Abel Martínez Mejías. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Lluís Mayol. Instructor Trainer Candidate (ITC)
14:40 - 16:30GRUP A - Pràctica de direcció d'escenaris d'integració avaluatius i comunicació de resultats
-: Dr. Abel Martínez Mejías. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Lluís Mayol. Instructor Trainer Candidate (ITC)
28-10-2021 | 08:00 - 20:00 | Sala 2
08:30 - 09:00Ensenyament d'habilitats no tècniques (HNT): Demo, Discussió interactiva i síntesi
-: Dr. Jesús Payeras. Medical Educator
10:00 - 10:30Cafè - Terrassa
12:30 - 13:30Direcció d’escenaris d’integració avaluatius i comunicació de resultats. Demostració, discussió de grup i síntesI
-: Dr. Jesús Payeras. Medical Educator
-: Instructors
13:30 - 14:30Dinar - Terrassa
16:30 - 17:00Organització d’un curs de RCP. Aspectes pràctics
-: Dr. Abel Martínez Mejías. Director del Programa de RCP-SCP
17:00 - 17:15Descans - Terrassa
17:15 - 17:45Programa de RCP de la SCP. Comitè de RCP: Fonament i Objectius. Relació amb altres organitzacions: CCR, GERCPPYN. CERCP y ERC. Cadena de formació en RCP pediàtrica. Tipus de Cursos: del Curs de RCP Bàsica al Curs GIC en SVP
-: Dr. Abel Martínez Mejías. Director del Programa de RCP-SCP
17:45 - 18:00Rol de l'instructor de Suport Vital Pediàtric dins el Programa de RCP de la Societat Catalana de Pediatria
-: Dr. Jesús Payeras. Medical Educator
18:00 - 18:15Faculty meeting I. Revisió dels candidats GIC
18:15 - 18:30CLOENDA I COMUNICACIÃCIÓ DE RESULTATS
18:30 - 20:00Faculty meeting II de IT i directors (revisió de candidats IT)
28-10-2021 | 08:00 - 20:00 | Sala 3
09:00 - 10:00GRUP B - Pràctiques de DISCUSSIÓ TANCADA (II)
-: Dra. Mónica Balaguer Gargallo. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Antonio De Francisco. Instructor Trainer Candidate (ITC)
10:30 - 12:30GRUP B - Pràctica de direcció d’escenaris d’integració docents (II)
-: Dra. Mónica Balaguer Gargallo
-: Dr. Antonio De Francisco. Instructor Trainer Candidate (ITC)
14:30 - 16:30GRUP B - Pràctica de direcció d'escenaris d'integració avaluatius i comunicació de resultats
-: Dra. Mónica Balaguer Gargallo. Instructor Trainer (IT)
-: Dr. Antonio De Francisco. Instructor Trainer Candidate (ITC)