CIAP

CIAP

Curs Intensiu d'Actualització en Pediatria - CIAP 2024
Seva, 15 i 16 de març de 2024


OBJECTIUS

Actualitzar de manera concisa, esquemàtica, pràctica i ràpida els coneixements més recents, els principals avenços diagnòstics i terapèutics, i els canvis conceptuals més significatius, en temes que inclouen totes les especialitats pediàtriques.

CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS
  • La periodicitat serà d'un curs anual.
  • Intensiu: 7 hores lectives diàries i 2 dies de durada (14 hores) (divendres i dissabte).
  • Impartits per membres de la nostra Societat experts en els temes que exposaran, i avalats pels Grups de Treball de la SCP.
  • Places limitades a 150 persones per poder assolir correctament els objectius docents.
  • Sessions participatives amb diferents modalitats d'exposició dels temes: casos clínics algoritmes diagnòstics i terapèutics, sessions audiovisuals, sessions interactives, seminaris pràctics, classes magistrals i tallers de treball.
  • Els assistents rebran el Llibre CIAP i la totalitat dels continguts del programa, en forma de protocols, algoritmes o revisions amb bibliografía en suport electrònic.
CURSOS