Informació famílies i cuidadors

11/05/2024

Infografia elaborada per la Societat Catalana de Pediatria amb 12 consells relacionats amb la salut digital

10/05/2024

Infografia elaborada per la Societat Catalana de Pediatria amb 12 consells relacionats amb la salut digital (versió en castellà)

09/05/2024

Aquesta és la versión en espanyol del document de la SCP  "Salut digital a l'edat pediàtrica"

La Societat Catalana de Pediatria (SCP) comparteix en aquest document una sèrie de consideracions i recomanacions en relació amb la salut digital a l'edat pediàtrica. Va dirigit tant a les famílies com als professionals vinculats amb la infància.

Les recomanacions exposades són fruit d’una anàlisi que inclou l’evidència científica disponible, a hores d’ara, i la col·laboració interdisciplinària entre els àmbits sanitari, educatiu i legal, presentada a la XIII Jornada Multidisciplinària de la SCP el 25 de novembre 2023.

 

 

09/03/2024

Per aprendre a utilitzar les tecnologies de forma positiva i disminuir els riscos que comporta un ús inadequat, l'AEP (Associación Española de Pediatríia), ha elaborat el Pla Digital Familiar, una guia de recomanacions adaptada a les necessitats de cada família i a l'edat dels menors que la componen.

A més ha creat una pàgina web i diversos documents per ajudar a pediatres i famílies en aquestes tasques.

Pàgina web

¿Cómo afectan las pantallas a la salud? Decálogo

Impacto de los dispositivos digitales en el sistema educativo

Recomendaciones generales para las familias

 

 

Vacunes no finançades (pdf | 883.67kB)
01/03/2024

Les vacunes han estat un dels més grans avenços científics de la història de la humanitat, i han salvat milions de
vides. Els seus efectes secundaris, en cas d’aparèixer, solen ser lleus i transitoris.

A partir dels dos mesos, el vostre fill/filla rebrà vacunes que li serviran per a prevenir moltes malalties greus que
poden ser evitables.

 

12/01/2024

La Societat Catalana de Pediatria (SCP) comparteix en aquest document una sèrie de consideracions i recomanacions en relació amb la salut digital a l'edat pediàtrica. Va dirigit tant a les famílies com als professionals vinculats amb la infància.

Les recomanacions exposades són fruit d’una anàlisi que inclou l’evidència científica disponible, a hores d’ara, i la col·laboració interdisciplinària entre els àmbits sanitari, educatiu i legal, presentada a la XIII Jornada Multidisciplinària de la SCP el 25 de novembre 2023.

01/07/2023

Document publicat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) amb l’objectiu de facilitar una sèrie de recomanacions alimentàries i exemples de menús per a famílies, escoles, cases de colònies i empreses de restauració encarregades de l’alimentació, per tal que, entre tots els agents implicats en la salut, l’educació i l’alimentació dels infants i joves, es pugui fer compatible el gaudi dels àpats i la flexibilitat que requereix l’alimentació d’una estada escolar amb la promoció d’hàbits saludables, prioritzant així els aliments saludables i sostenibles.

01/06/2018

Informe del portal FAROS de promoció de la salut i el benestar infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ​​avalat pel Consejo Superior de Deportes, QUE analitza perquè el 80% de les nenes no realitza l'activitat física mínima recomanada per l'OMS i planteja propostes per a canviar aquesta tendència.

01/05/2018

Guia elaborada per professionals de l'Hospital Vall d’Hebron, juntament amb pacients i familiars, per a familiars i cuidadors de pacients pediàtrics amb tractament antibiòtic a domicili endovenós.

El manual explica de manera senzilla i didàctica, per exemple, què és un catèter i com es pot mantenir en bones condicions, què cal fer abans d’administrar la medicació, com preparar la medicació o què cal fer davant un problema o signe d’alerta relacionat amb l’administració de l’antibiòtic. Conté una sèrie d’il·lustracions explicatives per facilitar la comprensió de tota la informació i que familiars i cuidadors trobin una resposta ràpida als seus dubtes.

01/05/2018

Llibre publicat per l’Hospital St.Joan de Déu. Es tracta d’una guia pràctica sobre la diabetis infantil adreçada a professors i altres professionals del centre educatiu. El manual descriu les claus de la malaltia i ofereix la informació bàsica perquè els mestres puguin fer front a les principals situacions que poden presentar-se en els escolars amb diabetis tipus 1.

15/01/2018

Consells elaborats per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT9 per millorar els esmorzars i berenars dels infants, tant pel que fa al tipus d'aliments recomanables com als hàbits.

01/10/2017

Manual elaborat pel VACAP (Grupo de Trabajo de Vacunas) de la SEPEAP dirigit a pares i mares  on s’explica el perquè dels calendaris vacunals, les malalties que es prevenen i els canvis i actualitzacions que han estat necessàries al llarg dels anys.

Entre els seus autors està el Dr.Josep de la Flor, membre de la nostra Societat

01/09/2017

Decàleg elaborat pel Comitè de Nutrició de l’AEP (Associació Española de Pediatría) sobre la importància de la llet en l’etapa infantil.

01/09/2017

Document elaborat pel Comitè de Lactància Materna de l’AEP en el que s’expliquen els principals avantatges de l’alletament matern per la mare, el nen i la societat. També s’ofereixen recomanacions sobre com preparar-se per la lactància materna durant l’embaràs i en situacions especials.

01/09/2017

Guia de primers auxilis per a pares, publicada pels pediatres Juan Casado i Raquel Jiménez, de l’Hospital Niño Jesús de Madrid on descriuen de manera senzilla i pràctica com han d’actuar els pares davant de problemes mèdics dels seus fills. S’hi explica què haurien de fer en casos d’emergència, com ara traumatismes, convulsions o asfíxia, però també en situacions més freqüents com febre, diarrea o vòmits. 

01/06/2017

Guia publicada pel Comitè de Seguretat i Prevenció de Lesions no Intencionades de l’AEP (Asociación Española de Pediatria), en col·laboració amb d’altres professionals.

L’objectiu de la guia és donar a aquelles persones que estan en l’entorn dels nens, tant pares, com avis, cuidadors i personal de centres infantils, els coneixements  per garantir la seva seguretat i saber-los atendre en cas que es produeixi una lesió.  

01/05/2017

Decàleg elabotat pel Comitè de Nutrició de l’AEP (Asociación Española de Pediatría).

01/03/2017

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/03/2017

Full informatiu publicat per l'ASPCAT (l'Agència de Salut Pública de Catalunya) dirigit als pares amb informació sobre la malaltia meningocòccica en forma de preguntes i respostes.

01/03/2017

Guia publicada pel Departament de Salut del Govern Basc (OSTEBA), en col·laboració amb l’Instituto de Salud Carlos III.  Aquesta guia està dirigida a les mares que volen alletar o que estan alletant els seus fills, així com a les seves parelles i familiars.

01/10/2016

Guia elaborada per l’Observatori de la Infància i l’Adolescència FAROS de l’Hospital Sant Joan de Déu per oferir a les famílies pautes per a una alimentació saludable i equilibrada, aclarir conceptes i trencar els falsos mites que existeixen sobre alguns aliments. 

Al llarg de la guia, experts en pediatria de diferents àmbits repassen  aspectes de la nutrició infantil: com ha de ser l’alimentació de l’embarassada i del nen en cada etapa de la vida; quines peculiaritats ha de tenir l’alimentació en el cas dels infants que practiquen esport; quines al·lèrgies i intoleràncies alimentàries existeixen; com es poden detectar els primers símptomes d’un trastorn alimentari; què es pot fer per què els infants mengin fruites, verdures i peix; com es pot incidir en la presentació per què ingereixin les quantitats apropiades, què es pot fer per garantir la seguretat dels aliments.

01/09/2016

Guia publicada pel Departament de Salut, amb la col·laboració de professionals sanitaris de diversos àmbits de treball, entre ells pediatres, adreçada a les mares i els pares que pateixen la mort d’un fill durant la gestació, o poc temps després de néixer.

01/09/2016

Tríptic elaborat pel  Comitè de Lactància Materna de l'AEP (Asociación Española de Pediatría) sobre l’alimentació amb lactància materna en els nens hospitalitzats, recalcant la importància de continuar alletant als bebès quan estan malalts i assenyalant alguns consells dirigits tant als pares como als professionals.

01/07/2016

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2016

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/04/2016

Actualització de la  guia “Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys)”, elaborada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el suport de la SCP, que té per objectiu millorar la qualitat de l’alimentació dels infants i el seu desenvolupament.

Presenta destacades novetats respecte a la guia anterior, de l'any 2009. S'aconsella la introducció progressiva, però flexible, de nous aliments, i la reducció de les quantitats de menjar i el consum de carn vermella i es recomana combinar el triturat amb aliments trossejats, aixafats o sòlids sense risc. La guia adopta alguns dels postulats del que es coneix com a "baby-led weaning", la introducció de l'alimentació complementària regulada pel nadó.

A més de la Guia s'ha publicat un tríptic, amb les dades més rellevants de la guia, així com un document amb les Preguntes Més Freqüents relacionades amb la guia.  

01/04/2016

Actualització de la  guia “Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys)”, elaborada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el suport de la SCP, que té per objectiu millorar la qualitat de l’alimentació dels infants i el seu desenvolupament.

Presenta destacades novetats respecte a la guia anterior, de l'any 2009. S'aconsella la introducció progressiva, però flexible, de nous aliments, i la reducció de les quantitats de menjar i el consum de carn vermella i es recomana combinar el triturat amb aliments trossejats, aixafats o sòlids sense risc. La guia adopta alguns dels postulats del que es coneix com a "baby-led weaning", la introducció de l'alimentació complementària regulada pel nadó.

A més de la Guia s'ha publicat un tríptic, amb les dades més rellevants de la guia, així com un document amb les Preguntes Més Freqüents relacionades amb la guia.  

01/04/2016

Actualització de la  guia “Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys)”, elaborada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el suport de la SCP, que té per objectiu millorar la qualitat de l’alimentació dels infants i el seu desenvolupament.

Presenta destacades novetats respecte a la guia anterior, de l'any 2009. S'aconsella la introducció progressiva, però flexible, de nous aliments, i la reducció de les quantitats de menjar i el consum de carn vermella i es recomana combinar el triturat amb aliments trossejats, aixafats o sòlids sense risc. La guia adopta alguns dels postulats del que es coneix com a "baby-led weaning", la introducció de l'alimentació complementària regulada pel nadó.

A més de la Guia s'ha publicat un tríptic, amb les dades més rellevants de la guia, així com un document amb les Preguntes Més Freqüents relacionades amb la guia.  

01/04/2016

Protocol editat pel Departament de Salut  amb l’objectiu de dotar als centres d’una eina per prevenir, detectar i intervenir en situacions relacionades amb les drogues com poden ser intoxicacions, consums dins o fora del centre i tinença il·lícita de substàncies estupefaents, entre d’altres.

01/04/2016

Pòster publicat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria), en col·laboració amb d’altres societats científiques, dirigit a la població general amb els signes d’alerta del càncer infantil.

01/02/2016

Document elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), amb la col·laboració de la SCP, representada per la Dra Xènia Ortolà,  que conté recomanacions per als àpats dels infants, tant als menjadors escolars com també extensibles al dia a dia de les famílies.

22/01/2016

Estudi, coordinat per un equip de professionals de l’Hospital Sant Joan de Déu amb el doctor Josep Matalí al capdavant, que dóna a conèixer els resultats d’enquestes realitzades a diferents grups i mira de proposar recomanacions dirigides a cobrir les necessitats actuals per a un correcte abordatge d’aquests problemes.

L’informe va adreçat a familiars d’infants i adolescents amb problemes de comportament i a tots aquells professionals del món de l’educació i de la salut que els tracten.

01/12/2015

Tríptics informatius elaborats pel Comitè de Lactància Materna de l’AEP, un sobre lactància materna en nens grans o “perllongada” i un altre sobre l’establiment de la lactància.

01/12/2015

Tríptics informatius elaborats pel Comitè de Lactància Materna de l’AEP, un sobre lactància materna en nens grans o “perllongada” i un altre sobre l’establiment de la lactància.

01/09/2015

Guia publicada per l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) que  vol ser una ajuda pels professors i altres professionals que treballen  en centres escolars  a l’hora de tractar els problemes de salut més freqüents, urgents o no, que puguin presentar els nens quan són a l’escola. 

Per cada problema es respon a les preguntes: Què és? Què s’ha de saber? Com s’ha d’actuar?

La guia s'acompanya de presentacions en forma de diapositives que es poden fer servir en sessions educatives en el centre escolar i d'enllaços a material audivisuals, que es poden descarregar a la web de l'AEPap (enllaç comprovat setembre 2017)

01/09/2015

Guia editada per l’AEPAP (Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària) per ajudar a mestres i cuidadors escolars en l’abordatge dels problemes pediàtrics més habituals. L’objectiu d’aquest guia es donar uns coneixements bàsics per atendre els problemes clínics més freqüents  que poden tenir lloc en els col·legis i escoles bressol.

01/07/2015

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2015

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/05/2015

Document elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) que recull una desena de recomanacions per facilitar un canvi en l’alimentació de les festes i celebracions infantils per tal que esdevinguin més saludables.

01/12/2014

Guia editada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, dirigida a mares i pares de nadons amb encefalopatia hipòxico-isquèmica, amb l’objectiu d’atendre les necessitats d’informació i suport que tenen les famílies durant l’ingrès hospitalari del seu fill.

01/07/2014

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

Decàleg de l'asma (AEPap) (pdf | 920.74kB)
01/07/2014

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2014

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2013

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2012

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2012

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)