REPRESENTANTS

Un dels objectius recollits en els estatuts de la Societat Catalana de Pediatria és ser un ens assessor i de referència per a l'Administració, les institucions i altres organismes oficials i la societat civil, pel que fa a l'atenció a la salut dels infants i adolescents.

Per aquest motiu, la nostra entitat té representació en diferents comissions, consells assessors i grups de treball.

Podeu accedir a la llista d'aquests representants aquí