LA FUNDACIÓ CATALANA DE PEDIATRIA

LA FUNDACIÓ

La Fundació Catalana de Pediatria, creada l'any 1995, és una institució vinculada a la Societat Catalana de Pediatria que té com a finalitat facilitar la tasca que aquesta realitza, corporativament o a través dels seus socis, en pro del foment de la qualitat de l'assistència mèdica i la salut dels infants i adolescents.

Serveis.-

Qui dirigeix la Fundació Catalana de Pediatria ?

La Fundació Catalana de Pediatria està dirigida per un Patronat, el president del qual és també president de la Societat Catalana de Pediatria, amb el suport de 13 membres més designats entre la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria.

Amb què compta la Fundació Catalana de Pediatria ?

La FCP compta amb un capital fundacional que garanteix la seva continuïtat i permet estar enterament al servei de la Societat Catalana de Pediatria sense demanar-li res a canvi. Les seves activitats es financen tant amb recursos generats per via de l'autofinançament com a través de les aportacions de la SCP, la indústria i la societat en general.

Hi ha uns socis protectors fundadors que han contribuït a la creació del capital fundacional i a qui la FCP deu el seu públic reconeixement.