ANTICS PRESIDENTS


Des dels seus orígens ha estat dirigida per 28 presidents:


Salvat Espasa, Manuel
1926-28
Córdoba Rodríguez, Joan
1928-31
Bassols Iglesias, Claudi
1932-34
Martínez García, Pere
1935-36
Goday Casals, Salvador
1936-37/1943-44
Roviralta Astoul, Emili
1947-48
De Moragas Gallis, Jeroni
1948-50
Brossa Bosque, August
1951-54
Ramos Fernández, Rafael
1954-55
Calafell Gilbert, Pere
1955-60
Sala Ginebreda, Josep M.
1961-63
Carbonell Joanico, Martí
1963-66
Gubern Salisachs, LLuís
1967-71
Prandi Farràs, Francesc
1971-75
Cassasas Simó, Oriol
1975-77
Botey Sala, Jaume
1977-80
Claret Corominas, Isidre
1980-84
Lucaya i Lairet, Xavier
1984-88
Bosch Banyeras, Josep M.
1988-92
Casasa Carbó, Josep M.
1992-96
Argemí Renom, Josep
1996-00
Mauri Puig, Josep M.
2000-04
Demestre Guasch, Xavier
2004-06
Iglésias Solà, Jaume
2006-08
Molina Morales, Vicente
2008-12
Moraga-Llop, Ferran A.
2012-16
Pineda Solas, Valentí
2016-21

acompanyats per les juntes anteriors.

Consulta les juntes anteriors