FAMÍLIES

Des de la Societat Catalana de Pediatria volem iniciar una tasca de divulgació adreçada a les famílies.

Creiem que la Societat, com a associació científica en l’àmbit de la Pediatria, ha d’assumir un paper proactiu a l’hora de facilitar informació sobre múltiples aspectes relacionats amb la salut pediàtrica que les famílies reclamen.

L’objectiu és que mares i pares i, perquè no, la població adolescent tinguin com a referència els consells que la Societat pugui emetre. Tot això amb la finalitat de contribuir a la millora global de la salut pediàtrica.


Temes disponibles