GRUPS DE TREBALL

Grup d'Urgències

Coordinador: Carles Luaces - cluaces@hsjdbcn.org
Coordinador adjunt: Francesc Codina - fcodina@salutms.org
27/07/2023
07/07/2022
11/07/2021
04/07/2020
26/07/2019