GRUPS DE TREBALL

Grup de Treball d'Hematologia

Coordinador: Pablo Velasco - velasco4@hotmail.com
Coordinador adjunt: Anna Ruiz - aruizl@sjdhospitalbarcelona.org
Juny
5
2024
Dimecres, 5 de juny de 2024 | 18:00 | Online
24/05/2023

Tríptic publicat pel Departament de Salut per donar informació als pacients portadors d'anèmia falciforme.

El dia  24  de maig 2023 va tenir lloc el webinar “Els portadors de trets falciformes (Hemoglobina S i C) en el cribratge neonatal, gestió i circuits en atenció primària”, organitzat per l’ Agència de Salut Publica de Catalunya i el CatSalut, amb l’objectiu de fer difusió entre els professionals de pediatria del circuit de coordinació i derivació dels infants que son detectats en el programa de cribratge neonatal  com a portadors del tret falciforme amb la detecció de l’hemoglobina S i C, prova que es realitza des del 2015. Podeu trobar la gravació d'aquest webinar al nostre canal de YouTube.

Webinar