GRUPS DE TREBALL

Grup de Residents

Coordinador: Arnau Álvarez Vila - arnaualvarezvila@gmail.com
Coordinador adjunt: Alba Pararols Morejón - Jorge Alegre Pich-Aguilera - Cristina Esquirol Herrero
Setembre
17
2024
Dimarts, 17 de setembre de 2024 | 17h | Virtual
Desembre
17
2024
Dimarts, 17 de desembre de 2024 | 17h | Virtual
Justificació

La creació d'un grup de treball entre residents de pediatria es presenta com una necessitat imperativa per fomentar la col·laboració, la formació i la implicació en els temes associats amb la pediatria catalana. A través d'aquesta iniciativa, es busca establir una xarxa sòlida entre nosaltres, proporcionant un espai per compartir coneixements, experiències i recursos. Aquesta col·laboració és essencial per millorar la nostra formació i contribuir al desenvolupament de la pediatria a Catalunya, abordant els reptes específics que es presenten en el nostre context local.

Objectius
  • Col·laboració i xarxa: fomentar la comunicació i la col·laboració entre els residents de pediatria a través de reunions periòdiques amb l'objectiu de compartir coneixements i experiències.
  • Formació continuada: organitzar sessions de formació, seminaris i presentacions sobre temes rellevants per a la nostra formació.
  • Creació de projectes: incentivar als residents a crear projectes propis relacionats amb l’àmbit pediàtric.
  • Col·laborar amb els projectes de la SCP: donar suport als projectes organitzats per la SCP i altres institucions.
  • Participació activa en temes de salut infantil: involucrar-se en activitats i iniciatives que abordin qüestions relacionades amb la salut infantil a Catalunya.
  • Garantir una formació de qualitat: defensar els interessos dels residents, ja sigui a nivell institucional o en altres àmbits.