ACTIVITATS

Grup de Treball d'Hematologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Hematologia Pediàtrica
Dimecres, 4 d'octubre de 2023 | 18:00 | online
Dimecres, 4 d'octubre de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Casos clínics > Virtual -
Ponent:
Dra. Anna Ruíz Llobet. Hospital Sant Joan de Déu