ACTIVITATS

Grup de Treball de Cures Pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Dimarts, 12 de desembre de 2023 | 18:00 | Online
Dimarts, 12 de desembre de 2023 | 18:00 - 19:30
18:00 - 18:15
Benvinguda i introducció. > Virtual -
Ponents:
Dra. Anna Habimana Jordana. Pediatra. Servei d'Atenció Pal·liativa i Pacient Crònic complex. Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Blanca Rosich del Cacho. Pediatra Hospital Joan XXIII de Tarragona
18:15 - 18:35
Com ens organitzem al territori de l’Alt Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord? > Virtual -
Ponents:
Dra. Emma Duran Duque. Pediatra. Equip Atenció Pediàtrica Territorial Alt Penedès. Servei d'Atenció Primària Alt Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord
Dra. Eva Escardó Piñol. Infermera de Pediatria. Equip Atenció Pediàtrica Territorial Alt Penedès. Servei d'Atenció Primària Alt Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord
18:35 - 18:55
Com ens coordinem al territori de Catalunya central? La visió des d'atenció primària. > Virtual -
Ponents:
Dra. Marta Castillo Ródenas. Pediatra. CAP Cardona. ICS Catalunya Central
Dra. Nuria Solanas Bacardit. Infermera CAP Cardona. ICS Catalunya Central
Dra. Judit Dorca Vila. Pediatra. Althaia Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa.
Dra. Equip SAPPI Parc Taulí de Sabadell
18:55 - 19:15
Debat > Virtual -
19:15 - 19:30
Càpsula sorpresa > Virtual -