ACTIVITATS

Grup de Treball d'Immunodeficiències
Societat Catalana d'Immunologia, Societat Catalana de Pediatria - GT Immunodeficiències
Dimecres, 4 d'octubre de 2023 | 16:00 | Online
Dimecres, 4 d'octubre de 2023 | 16:00 - 18:00
16:00 - 16:30
Projecte PIDCAP, Cribatge d'immunodeficiència a Atenció Primària > Virtual -
Ponent:
Dr. Jacques Rivière. Vall d’Hebron Campus Hospitalari
16:30 - 17:30
Cas clínic: Neoplàsia hematològica en adult desencadena diagnòstic de IDP > Virtual -
Ponent:
Dra. Teresa Franco. Hospital de Sant Pau. Barcelona
17:30 - 18:00
Torn obert de preguntes, i comentari d'altres casos > Virtual -