ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP
Curs intern. Director: Juan Manuel Rodríguez
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dissabte 17 de febrer de 2024 | CAP Mataró

SAP Mataró - Maresme

Ronda General Prim 35

08302 Mataró

Dissabte, 17 de febrer de 2024 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP > SAP Mataró - Maresme -