ACTIVITATS

Curs Mètodes de recerca (coneixements bàsics)
Societat Catalana de Pediatria - Secció d'Atenció Primària, IDIAP Jordi Gol
Del dia 13 de març al dia 11 de desembre de 2024 | Semipresencial (Seu IDIAP Jordi Gol)

IDIAP Jordi Gol

Gran Via Corts Catalanes, 587, Àtic

08007 Barcelona

Dimecres, 13 de març de 2024 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Sessió 1: Presentació. Com comencem? De la pregunta als objectius d’investigació > IDIAP Jordi Gol -
El mètode científic. Continguts d’un protocol de recerca. Fase de planificació. Preguntes d’investigació. Preguntes PICO. Formulació d’hipòtesi. Elaboració d’ objectius (generals i específics). Títols
Coordinadora:
Dra. Eva M Satué
Dimecres, 10 d'abril de 2024 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Sessió 2: Trobant suport. Cerca bibliogràfica > Virtual -
Estratègies de cerca. Cerca bàsica i avançada. Tipus de recursos. Bases de dades (PubMed, WOS, Scopus). My NCBI
Coordinadora:
Dra. Eva M Satué
Dimecres, 8 de maig de 2024 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Sessió 3: Ens hi posem. Dissenys d’estudis d’investigació > Virtual -
Tipus de dissenys. Població d’estudi. Mostreig
Coordinador:
Dr. Felipe Villalobos
Dimecres, 5 de juny de 2024 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Sessió 4: Explorem resultats. Variables i estratègia d’anàlisi > Virtual -
Tipus de variables. Fonts i bases de dades. Anàlisis estadística bàsica. Presentació de resultats
Coordinador:
Dr. Tómas López
Dimarts, 8 d'octubre de 2024 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Sessió 5: Fem difusió > Virtual -
Tipus d’articles. Com elaborar un article. Normes de publicació. Check-lists d’avaluació.
Coordinadora:
Dra. Cristina Rey
Dimecres, 6 de novembre de 2024 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Sessió 6: Finançament i col·laboració > Virtual -
Convocatòries d’ajuts a la recerca. Normativa RRI. Equips d’ investigació. Estudis multicèntrics
Coordinen:
Dra. Anna Berenguera
Dr. Felipe Villalobos
Dimecres, 11 de desembre de 2024 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Sessió 7: Presentació de protocols i feedback > IDIAP Jordi Gol -
Coordinen:
Dra. Cristina Rey
Dra. Eva M Satué
Dr. Felipe Villalobos
Dr. Tómas López