ACTIVITATS

Grup de Treball d'Al·lèrgia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Al·lèrgia
Dimarts, 18 de juny de 2024 | 20:00 | virtual
Dimarts, 18 de juny de 2024 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Protocol observació post anafilaxi en la PEC > Virtual - Grup de Treball d'Al·lèrgia