ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria - SVAP
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dies 16 i 17 d'octubre de 2024 | Hospital de Mataró

Hospital de Mataró

Carr. de Cirera, 230

08304 Mataró

Dimecres, 16 d'octubre de 2024 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVAP > Hospital de Mataró -
Dijous, 17 d'octubre de 2024 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVAP > Hospital de Mataró -