ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria - SVAP
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dies 17 i 18 de juny de 2024 | Hospital Residència Sant Camil

Hospital Residència Sant Camil

Ronda Sant Camil

Sant Pere de Ribes

Dilluns, 17 de juny de 2024 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVAP > Hospital Residència Sant Camil -
Dimarts, 18 de juny de 2024 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVAP > Hospital Residència Sant Camil -