ACTIVITATS

Curs del Grup de Treball de Malalties Infeccioses 2023 -2024
Societat Catalana de Pediatria - GT de Malalties Infeccioses
4 sessions online i 1 mixta (presencial/online) | 18:00h - 20:00h | 1 d'octubre de 2024 | 5 de novembre de 2024 | 21 de gener de 2025 | 18 de febrer de 2025 | 3 de juny de 2025.

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 1 d'octubre de 2024 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Virtual -
Dimarts, 5 de novembre de 2024 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Virtual -
Dimarts, 21 de gener de 2025 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Virtual -
Dimarts, 18 de febrer de 2025 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Virtual -
Dimarts, 3 de juny de 2025 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 8 > Virtual -