ACTIVITATS

Grup de Treball de Cures Pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Dimarts, 15 d'octubre de 2024 | 15h | Virtual
Dimarts, 15 d'octubre de 2024 | 15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Grup de Treball de Cures Pal·liatives i cronicitat > Virtual -