ACTIVITATS

Sessió Inaugural 2024-2025 - Actualització del Protocol d'activitats preventives i promoció de Salut
Societat Catalana de Pediatria
Dijous, 3 d'octubre de 2024 | 19h | L'Acadèmia

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 3 d'octubre de 2024 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Sessió Inaugural 2024-2025 > Can Caralleu - Sala 3