NOTÍCIA

Programa per a la prevenció i l’abordatge de l’obesitat infantil a Catalunya (POICAT)

04/06/2024

S’ha iniciat el desplegament del Programa per a la prevenció i l’abordatge de l’obesitat infantil a Catalunya (POICAT). Es durà a terme en 36 EAP (Equips d’Atenció Primària). Els centres han estat seleccionats en base a les prevalences d’excés de pes en la infància i nivell de vulnerabilitat social de les poblacions ateses.

El Programa es basarà en la revisió de l’evidència i en la intervenció pilotada amb èxit al CAP del barri La Mina de Sant Adrià de Besòs, i  incideix especialment en els eixos de l’alimentació, l’activitat física, el suport emocional, l’ús de pantalles, el son, la criança positiva i la participació comunitària.

Els/les professionals implicats/des rebran formació específica i es compta amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. També es treballarà coordinadament amb entitats locals i comunitàries de la zona per identificar els recursos i actius comunitaris.

La intervenció, respectuosa i no estigmatitzant, es farà des d’abans de l’embaràs fins a l’adolescència i se centrarà en l’infant i la família, amb consultes tant individuals com grupals i amb un acompanyament continuat a mitjà i llarg termini.

Enllaç a la notícia de la presentació als mitjans de comunicació (19 d’abril)

Enllaç a la notícia de la primera sessió d’inici del programa (9 de maig).