NOTÍCIA

Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya 2024-2030

28/06/2024

La infància és el grup d’edat de població més empobrida. La taxa d’infants i adolescents que es troba en situació de pobresa o exclusió social a Catalunya, l’any 2023, se situa en el 32,5% enfront del 24,4% de la població general. En total, 442.300 nens i nenes, és a dir 1 de cada 3 infants a Catalunya, es troba en situació de pobresa o exclusió, 167.771 dels quals en risc de pobresa severa, segons l’Enquesta de condicions de vida.

Per abordar aquesta situació, el Govern de la Generalitat va aprovar a finals del mes d’abril l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya, que estableix les mesures que cal implementar a curt, mig i llarg termini per reduir aquestes xifres i trencar el cicle intergeneracional de pobresa i exclusió social que pateixen els infants i adolescents a Catalunya. L’Estratègia també pretén millorar el benestar i la qualitat de vida dels infants i adolescents per reduir els factors que contribueixen a la pobresa i la seva reproducció.

Amplieu la notícia

Document